Din LOKALE dagligvarebutik
Åben ALLE DAGE 8.00 - 20.00

Ålbækvej 1, 4174 Jystrup  -  Tel 57 52 80 19   -   Brugsuddeler Christian Jensen

Email 04200@coop.dk

 

Om Brugsens ombygning, økonomi og lånetilbud i Lendino

Bestyrelse, brugsuddeler og personaler vi gerne sige tak til kunder og långivere for den store interesse, der er vist i forhold til ombygningen og långivningen. På 14 dage blev der af 63 kunder giver tilsagn om i alt 300.000 kr.

Ombygningen er i fuld gang. Vi skal undskylde roderiet, men vi holder fuld gang i butikken samtidig. Er der varer, du ikke kan finde så spørg endelig. De kan være midlertidigt flyttet.

Vi glæder os til at kunne præsentere den nye butik i uge 11. Der bliver officiel indvielse. Det vender vi tilbage med mere om.

 

Ombygningen

Fryserne er fra 1987 og der er stigende vedligeholdelsesudgifter på dem. Reelt kan det være et spørgsmål om tid, før en af dem går helt ned og problemet skal løses akut. Det er derfor udtryk for rettidig omhu at foretage udskiftningen nu. Der forventer en besparelse på ca. 15.000 kwh. Årligt. Fryserne vendes 90 grader og trækkes længere op mod bagenden af butikken.

Køleanlæggene ombygges, således at mælkeprodukter m.v. flyttes helt op på bagvæggen til venstre for udgangen til lageret. Det bliver køleskabe med døre, som kan opfyldes bagfra af personalet.  Frugt og grønt bliver samtidig kølet bedre. Det kommer af, at der sættes nye kompressorer op i gården, direkte op mod butikkens væg, hvor mælkeprodukter i dag står. Det giver den billigste installation og sikrer samtidig em væsentlig nedsættelse af støjen fra kompressorerne.

De vin- og kolonialvarer, der må vige pladsen for nye køleskabe og frysernes nye placering, flyttes længere frem i butikken på nye reoler.

Der etableres ny bagerafdeling i forbindelse med kassen, herunder bedre og større vask.

Der etableres en ”Her fra egnen” afdeling, hvor fra der sælges lokale produkter.

Der er allerede i efteråret udskiftet belysning i hele butikken til LED lys. Dette forventes at give en større besparelse på elregningen. Beløbet er ikke reduceret i budgettet endnu. Skiftet til LED har betydet, at lyset ikke afgiver så meget varme, så temperaturen er faldet mærkbart i butikken. Det forventes at det også vil betyde, at bageovnens varme som eneste ”forstyrrende” varmekilde vil være minimal.

Hele butikkens design inde og ude ændres så den gennemgående gule farve erstattes af et blødere og mere behageligt træ-look og den røde farve, som den ses i Super-Brugsen. De lokale gamle butiksruder, hvor der er lokale malerier, bevares alle. I indgangen bliver der således ny skiltning.

Afdelingen med nonfood ændres ved denne ombygning alene med det nye design.

Er nogen nysgerrig på det nye design, kan det ses i Osted Brugs, som også lige er ombygget. (Pas nu på ikke at køb for meget, hvis I går forbi der).

Tidsplanen er, at ombygningen starter i uge 4 med inventarets nye design. Frys og Køl ombygning starter i uge 8. Alt forventes afsluttet ved udgangen af uge 10. I uge 11 markeres den nye butik med en særlig begivenhed. Alt forventes således afsluttet inden påskehandelen.

Økonomien

Lone gennemgik omkostningerne og hvad det betyder for likviditeten.

Køl og frys koster 950.000 kr. incl. installation, rådgivning og byggestyring. Ny indretning af butikken koster 300.000 kr. I alt et samlet budget på 1.250.000 kr.

Køl og frys afskrives over 10 år og øvrig ombygning over 5 år.

I 2016 vil der være ekstra omkostninger til personale i ombygningsfasen. Der skal flyttes rundt. Kunder skal vejledes i, hvor tingene står, og der skal i det hele taget være fokus på bedst mulig kundebetjening. Det betyder, at budgettet for 2016 er sat til et mindre underskud på 12.000 kr.

For budgetårene 2017 – 2109 viser overslaget et overskud på 106.000, 122.000 kr. og 143.000 kr.

Andre butikkers erfaring med denne form for ombygning er, at det giver et stigende indkøb, omsætning og overskud. Samtidig er der gode erfaringer med at have fuldt åbent i butikken under ombygningen.

Brugsens revisor har set på sagen og er positiv overfor ideen. Der er plads til det i budgettet og udgifter til el og vedligehold vil være faldende. Og butikken trænger til et løft.

Coops rådgivere står bag ombygningen og tager sig samtidig af byggestyringen, herunder de forskellige håndværkstilbud.

Jystrup Brugs er en selvstændig Dagli´ Brugs, ejet af medlemmerne. Langt de fleste Dagli´ Brugser er ejet af COOP. Det betyder, at vi selv skal finansiere ombygningen 100 %. For COOP ejede butikker betales det hele af COOP. Til gengæld beholder COOP også overskuddet i de butikker, mens vi i Jystrup selv beholder det.

Vores forhold til COOP er således begrænset til en årlig franchise afgift, som giver os adgang til indkøb i kæden, revision, vejledning og administration. Det ville ikke være anderledes, hvis vi valgte at tilslutte os en anden købmandskæde. Der er således absolut ingen overvejelser om at bryde med COOP. COOP er netop kendetegnet ved de mange mindre butikker i de små byer. Og sådan skal det være. Og har været det i Jystrup i 130 år.

Dagli´ Brugsen har ved siden af butikken også indtjening ved udlejning af lejlighederne. Det er en integreret del af Dagli´Brugsens forretning og har været det i mange år.

I forhold til den samlede finansiering, så har Brugsen de fleste penge opsparet. Her under er aktier i Top Danmark og Nordea solgt fra.

Det er undersøgt med banker og kreditforeninger, hvilke lånemuligheder der er. Generelt er erhvervsejendomme under postnummer 4174 ikke i stor kurs i de traditionelle finansieringsinstitutter. Eksisterende lån i ejendommen er ved at løbe ud.

Bestyrelsen har vurderet, at den bedste finansiering kan ske gennem Lendino. En croudfunding metode. Ved brug af croudfunding betaler vi en lidt højere rente. Til gengæld vil det give mulighed for at kunder kan engagere sig mere i Brugsens liv. Det har siden Brugsens etablering for 130 år siden været et must, at der til alle tider skal være lokalt ejerskab af butikken og dens andre aktiviteter. Det er derfor bestyrelsens beslutning, at finansieringen sker på denne måde. Forventningen er, at det skaber endnu større ejerskab, reklameværdi m.m. Det vil samlet set styrke Brugsen og bære ind i en endnu bedre fremtid.

 


Redaktør: Jan Vium. Siden opdateret 25. februar 2016 kl. 10:38:12. Udskriv siden.